اصلاح پیش‌بینی رشد اقتصادی آسیا

عکس | مبلی از برگ!
دنیای اقتصاد نوشت:بانک توسعه آسیا(ADB) گزارش چشم‌انداز اقتصادی آسیا در سال 2016 را به روزرسانی کرد و پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی این منطقه کاهش داد. این مساله منعکس‌کننده رشد کندتر از انتظار اقتصاد هندوستان است.

عکس | مبلی از برگ!