تحویل ۵ تعاونی منحله به موسسه اعتباری کاسپین

عکس | مبارزه مردان فیل‌سوار در روز ملی فیل‌های تایلند‌ی
معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: دارایی های پنج تعاونی اعتبار منحله الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات و امیدجلین به موسسه اعتباری کاسپین منتقل شده است.

عکس | مبارزه مردان فیل‌سوار در روز ملی فیل‌های تایلند‌ی