ادعاهای تازۀ مقامات آمریکایی علیه ایران

عکس | لیندا کیانی و خواهرانش در «خانه‌ای در انتهای خیابان بهار»
واحد مرکزی خبر نوشت: رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از ایران به عنوان یکی از تهدیدات و چالش های پیش روی آمریکا در قالب تهدیدات موسوم به «چهار به علاوه یک» نام برد.

عکس | لیندا کیانی و خواهرانش در «خانه‌ای در انتهای خیابان بهار»