پیام کاندیداتوری انتحاری احمدی‌نژاد/ نافرمانی مقابل رهبری؟

عکس | غذا دادن ملکه بریتانیا به یک فیل در باغ وحش
ثبت‌نام محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم حواشی و واکنش چهره‌های سیاسی دوجناح را درپی داشت.

عکس | غذا دادن ملکه بریتانیا به یک فیل در باغ وحش