امیرعبداللهیان: دموکرات‌ها کاری برای مقابله با تروریسم نکردند، حال باید منتظر اقدامات ترامپ ماند

عکس | عکس روز نشنال جئوگرافیک از نشستن شبنم روی برگ
خانه ملت نوشت: دستیار ویژه رئیس مجلس در دیدار با سفیر مالزی گفت: دموکرات‌ها در مقابله با تروریسم در منطقه اقدامی موثر نکردند و حال باید منتظر ماند تا نتیجه اقدامات ترامپ را مشاهده شود.

عکس | عکس روز نشنال جئوگرافیک از نشستن شبنم روی برگ

نصب بیتالک