سهراب بختیاری‌زاده پس از قبول هدایت صبا: برگشتم خانه و از این اتفاق خوشحالم

عکس | عذرخواهی مجری اخبار ورزشی بابت انتشار عکس نامناسب
بختیاری‌زاده خودش هم می‌داند که چه روزهای سختی را در پیش دارد.

عکس | عذرخواهی مجری اخبار ورزشی بابت انتشار عکس نامناسب