چرا هیچ‌کس، هیچ‌کس را قبول ندارد؟!

عکس سلفی با محمود احمدی‌نژاد در حاشیه یک مراسم
محمدرضا یزدان‌پرست *

عکس سلفی با محمود احمدی‌نژاد در حاشیه یک مراسم