المپیاکوس “در به در” دنبال ملی پوش ایران

عکس | سفیر ایران برای کارلوف پیام نوشت
رسانه‌های مطرح یونانی از این نوشته‌اند که ملی‌پوش ایران یک قدم دیگر به امضای قرارداد با المپیاکوس نزدیک شده است.

عکس | سفیر ایران برای کارلوف پیام نوشت