اینفوگرافیک | رکوردشکنی دولت روحانی در بخش ریلی

عکس | ساخت ماکت یک شهر با شن
در بهار سال ۹۶، بیش از ۲۴۰کیلومتر ریل‌گذاری جدید انجام شد که با این اقدام رکورد ریل‌گذاری در کشور شکسته شد.

عکس | ساخت ماکت یک شهر با شن