عکس | نمودار ارزش حقیقی صادرات غیرنفتی که رئیس جمهور به مردم ارائه کرد

عکس | روند صادرات نفت خام که رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی نشان داد
میزان رشد اقتصادی ناشی از رشد صادرات نفتی و غیر نفتی یکی از مواردی بود که رئیس‌جمهوری در گفتگوی زنده با مردم آن را در نموداری نشان داد.

عکس | روند صادرات نفت خام که رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی نشان داد