«ناگفته» در کرمانشاه هم تمدید شد

عکس روز نشنال جئوگرافیک
«ناگفته» در کرمانشاه با اتفاقات ویژه و قطعات جدید بر روی صحنه می‌رود.

عکس روز نشنال جئوگرافیک