روسیه 6 فروند میگ 29 به صربستان هدیه کرد

عکس | دیدار ولایتی با سفیر سوریه
ایرنا نوشت: روسیه شش فرونده جنگنده میگ 29 به صربستان هدیه کرد که بخشی از کمک های نظامی اعطا شده به این کشور است.

عکس | دیدار ولایتی با سفیر سوریه