تصاویر | نواختن سوت قطارها در سالروز ورود حضرت امام(ره)

عکس | دیدار ظریف با همتای فرانسوی
سوت قطارها در سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) نواخته شد.

عکس | دیدار ظریف با همتای فرانسوی