توسعه روابط دوجانبه با محوریت روابط بانکی

عکس | دیدار ظریف با معاون دبیرکل سازمان‌ملل در امور انسان‌دوستانه
در آستانه سفر هیات تجاری اتاق تهران به ژنو، سفیر سوییس و مسعود خوانساری دیدار و گفت‌وگو کرد.

عکس | دیدار ظریف با معاون دبیرکل سازمان‌ملل در امور انسان‌دوستانه