راهکارهای تحقق شعار سال از نگاه مصباحی‌مقدم/ ظرفیت‌های اقتصاد ملی بسیار گسترده است

عکس | حمله توییتری ترامپ به دموکرات‌ها
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تهران گفت: به نظرم اگر تولید ملی مبنا قرار گیرد می‌تواند اشتغال گسترده ای را ایجاد کند.

عکس | حمله توییتری ترامپ به دموکرات‌ها