دانشگاه آزاد خرم آباد بنام هاشمی رفسنجانی نامگذاری شد

عکس | حضور بازیگر زن در محل حادثه پلاسکو
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد گفت: مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی این شهر به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی نامگذاری شد

عکس | حضور بازیگر زن در محل حادثه پلاسکو