جوجه جغد عقابی در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس | جاده‌ای زیبا و متفاوت در چین
عکس روز نشنال جئوگرافیک به گونه‌ای از جغد عقابی اختصاص یافته است. در این تصویر دو جوجه جغد عقابی را در یکی از صحراهای کویت مشاهده می‌کنید که با تکان دادن پرهایشان می‌خواهند با ارسال پیام، موجود مهاجم را به عقب برانند.

عکس | جاده‌ای زیبا و متفاوت در چین