عکس | تاثر آتش‌نشانان هنگام دریافت خبر بیرون کشیده شدن پیکر همکارشان از زیر آوار

عکس | تلاش شجاعانه یک قهرمان برای کمک به یاران آتش‌نشانش
در تصاویر زیر تاثر آتش‌نشانان ایستگاه شماره سه نادری را در هنگام دریافت آخرین اخبار حادثه پلاسکو و شنیدن خبر بیرون کشیده شدن پیکر همکار آتش‌نشان خود مشاهده می‌کنید.

عکس | تلاش شجاعانه یک قهرمان برای کمک به یاران آتش‌نشانش