اعتراض دوباره بازیکنان پرسپولیس به مشکلات مالی

عکس | تصویر هوایی از بازار رضای مشهد در دهه ۵۰
قرمزها همچنان از شرایط مالی‌شان ناراضی هستند.

عکس | تصویر هوایی از بازار رضای مشهد در دهه ۵۰