پروژه برق رسانی به روستای تنگ هفت به بهره برداری رسید

عکس| برادر روحانی و عارف در مراسم ترحیم ابراهیم یزدی
پروژه برق رسانی به روستای تنگ هفت با حضور مجری برق رسانی روستایی کشور،استاندار لرستان ، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ،فرماندار خرم آباد و جمعی از مسوولین محلی افتتاح و به بهره برداری رسید.

عکس| برادر روحانی و عارف در مراسم ترحیم ابراهیم یزدی