کدام نمایندگی های بیمه در نوروز فعال هستند؟

عکس| بازدید فرانسوا اولاند از غرفه ایران در نمایشگاه کتاب پاریس
در روزهای تعطیل برخی نمایندگان بیمه ها فعال هستند تا در صورت نیاز رانندگان بتوانند خسارت بیمه ای بگیرند.

عکس| بازدید فرانسوا اولاند از غرفه ایران در نمایشگاه کتاب پاریس