«ساعت ۵ عصر» مهران مدیری پروانه نمایش گرفت

عکس | بازدید سربازان ارتش کره‌شمالی از باغ‌وحش شهر پیونگ‌یانگ
اولین اثر سینمایی مهران مدیری پروانه نمایش خود را دریافت کرد.

عکس | بازدید سربازان ارتش کره‌شمالی از باغ‌وحش شهر پیونگ‌یانگ