تصاویر | پذیرایی از مرغان دریایی به رسم بوشهری‌ها

عکس| این «سه» خمینی جوان
در تصاویر زیر غذا دادن مردم بوشهر به مرغان دریایی را می‌بینید.

عکس| این «سه» خمینی جوان