نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه

عکس اینستاگرامی از حسن روحانی در دوران جنگ /جنگیدن با دست خالی
شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396) اعلام کرد.

عکس اینستاگرامی از حسن روحانی در دوران جنگ /جنگیدن با دست خالی