رئال در خانه امتیاز از دست داد؛مدعیان خوشحال شدند

عکس| اهدای شال سبز سادات به مقام معظم رهبری
تیم رئال مادرید نتوانست در خانه لوانته را ببرد.

عکس| اهدای شال سبز سادات به مقام معظم رهبری