۷ معتمد انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ انتخاب شدند

عکس | اعتصاب کشاورزان هندی با صورت‌های نیمه اصلاح شده
تسنیم نوشت: ۷ نفر از اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، باحضور شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور انتخاب شدند.

عکس | اعتصاب کشاورزان هندی با صورت‌های نیمه اصلاح شده