بازگشت وضعیت ناسالم به هوای ارومیه

عکس | اسکلت‌ غول‌پیکر ترزا می و ترامپ در کنسرت خواننده زن آمریکایی
وضعیت هوای ارومیه بار دیگر در مسیر ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

عکس | اسکلت‌ غول‌پیکر ترزا می و ترامپ در کنسرت خواننده زن آمریکایی