تصاویر | کنسرت محسن یگانه

عکس | اردوغان، موزۀ عبدالله‌گل را افتتاح کرد
کنسرت محسن یگانه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برگزار شد.

عکس | اردوغان، موزۀ عبدالله‌گل را افتتاح کرد