فیلم | حادثه‌ای عجیب در یک مسابقه موتورسواری | موتور بدون موتورسوار می‌تازد

عکس | آیت‌الله جنتی با پوششی متفاوت
حادثه‌ای عجیب در یک مسابقه موتورسواری رخ داد که می‌توانید در ویدئوی زیر ببینید.

عکس | آیت‌الله جنتی با پوششی متفاوت