آخرین پایگاه داعش در حلب سقوط کرد

عکس | آموزش شکار به عقاب در عکس روز نشنال جئوگرافیک
واحد مرکزی خبر نوشت: آخرین پایگاه گروه تکفیری صهیونیستی داعش در استان حلب سوریه سقوط کرد.

عکس | آموزش شکار به عقاب در عکس روز نشنال جئوگرافیک