آذر را با تماشای فیلم‌های اروپایی آغاز کنید

عکس | آخرین دیدار اوباما و پوتین چهار دقیقه طول کشید
هفته فیلم‌های اروپایی با نمایش فیلم‌هایی از شش کشور از اول تا پنجم آذر ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

عکس | آخرین دیدار اوباما و پوتین چهار دقیقه طول کشید