پرسه مرگ در جاده های فارس/ بار دیگر یک اتوبوس در جاده نی ریز واژگون شد

عکس | آخرین خطبه عقد آیت الله هاشمی در مراسم عقد دختر یاسر هاشمی
«خبرجنوب» نوشت: دوباره مرگ در جاده های فارس. دوباره مرگ در جاده های نی ریز. اتوبوسی دیگر، نزدیکِ همان گردنه های همیشه حادثه ساز، واژگون شد.

عکس | آخرین خطبه عقد آیت الله هاشمی در مراسم عقد دختر یاسر هاشمی