آیت‌الله هاشمی منافع ملی را بر مسائل خانوادگی ترجیح می‌داد

عون: روابط لبنان با عربستان مانعی برای روابط نزدیک با تهران نیست
محمدجواد حق شناس*

عون: روابط لبنان با عربستان مانعی برای روابط نزدیک با تهران نیست