دیدار مردمی فرماندار کرج با شهروندان برگزار شد

عملیات انتقال نفت خام مارون به پالایشگاه اصفهان ۸۰ ساعت متوقف شد
مطابق سه شنبه های هر هفته، صبح امروز نیز دیدار مردمی سرپرست معاونت استانداری البرز و فرمانداری ویژه کرج، در محل کار وی در فرمانداری برگزار شد.

عملیات انتقال نفت خام مارون به پالایشگاه اصفهان ۸۰ ساعت متوقف شد