ساماندهی سواری های مسافربری پلاک شخصی استان اردبیل

عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه گازرسانی به روستاهها بی سابقه بوده است
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل از ساماندهی سواری های مسافربری پلاک شخصی استان خبر داد.

عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه گازرسانی به روستاهها بی سابقه بوده است