کلاف سردرگم آموزش کودکان استثنایی در فارس

عملهای جراحی شیراز در کما فرو رفت
«خبرجنوب» نوشت: رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان فارس مشکل سرویس مدارس و بحث درمان دانش آموزان استثنایی را بزرگترین مشکل این مجموعه دانست.

عملهای جراحی شیراز در کما فرو رفت