انفجار بمب در نزدیکی مراسم جشن مردم حلب

علی دایی پیروزی مقابل استقلال را به فرزند یک استقلالی تقدیم کرد
ایرنا نوشت: انفجار بمب در نزدیکی محل تجمع و جشن مردم حلب تلفات نداشت.

علی دایی پیروزی مقابل استقلال را به فرزند یک استقلالی تقدیم کرد