قائم مقام وزیر کشور: ظرفیت قانونی تشکیل یک هیات اجرایی برای دو انتخابات وجود دارد

علی دایی تولد منصورخان را تبریک گفت/ یادت همیشه گرامی است مرد اخلاق
ایرنا نوشت: قائم مقام وزیر کشور گفت: ظرفیت قانونی به منظور معرفی یک هیات اجرایی برای دو انتخابات وجود دارد اما این امر نیازمند هماهنگی و تعامل بین هیاتهای نظارت دو انتخابات است.

علی دایی تولد منصورخان را تبریک گفت/ یادت همیشه گرامی است مرد اخلاق