هزینه خرید یکی از محصولات اوپل چقدر است؟

علمای بحرین ۳ روز عزای عمومی اعلام کردند/ درخواست برای تشدید خشم عمومی
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:اوپل کورسا دنده ای 2014 به مبلغ 72 میلیون تومان در بازار معامله می شود.

علمای بحرین ۳ روز عزای عمومی اعلام کردند/ درخواست برای تشدید خشم عمومی