دوایستگاه دریافت شبکه های دیجیتالی در پلدختر افتتاح شد

علل و عوامل برتری استان درزمینه مناسب سازی در سطح ملی مطرح شد
دوایستگاه دریافت شبکه های دیجیتالی در پلدختربا حضور مدیر کل صدا و سیمای لرستان، امام جمعه ، فرماندار ، بخشداران مرکزی و معمولان و دهیاران منطقه و جمعی از مسئولان شهرستان پلدختر به بهره برداری رسید .

علل و عوامل برتری استان درزمینه مناسب سازی در سطح ملی مطرح شد