امداد رسانی آتش نشانان در پی انحراف خودروی سواری در رشت

علاقمندی مدرس یونانی برای دیدن نمایش‌های ایرانی
شهرام مومنی معاونت عملیات سازمان آتش نشانی گفت: به محض رسیدن به محل حادثه انحراف یک دستگاه خودروی سواری به سمت استخر پارک دانشجو مشاهد می شد.

علاقمندی مدرس یونانی برای دیدن نمایش‌های ایرانی