کشف ۴۸ کیلو تریاک از اتاقک باغی در شهرضا

عقد قرارداد با خواننده «سنتوری» تکذیب شد
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از کشف مقدار 48 کیلو و 700 گرم تریاک که در اتاقک باغی در شهرستان شهرضا پنهان شده بود خبر داد.

عقد قرارداد با خواننده «سنتوری» تکذیب شد