برگزاری اولین دوره تخصصی اموزش بازیگری در خرم اباد

عطریانفر:شاید توزیع غذا در خراسان بر آراء رئیسی تاثیر داشته باشد/رای احمدی‌نژاد به سمت رئیسی نمی‌رود
اولین دوره تخصصی اموزش بازیگری استان لرستان در خرم اباد برگزار گردید

عطریانفر:شاید توزیع غذا در خراسان بر آراء رئیسی تاثیر داشته باشد/رای احمدی‌نژاد به سمت رئیسی نمی‌رود