تغییر و تاخیر در برگزاری جشنواره موسیقی فجر

عضو مجلس خبرگان: آیت‌الله هاشمی با رهبری زاویه نداشت/مخالفانش هم از درگذشتش غمگین هستند
برگزاری جشنواره موسیقی فجر با تغییراتی روبرو شده است و از جمله خبر می‌رسد این رویداد هنری با دو روز تاخیر، از جمعه 24 دی آغاز خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان: آیت‌الله هاشمی با رهبری زاویه نداشت/مخالفانش هم از درگذشتش غمگین هستند