استان مرکزی جزو ۴ استان نخست کشور در ارتقای باسوادی

عضویت در IMSO یکی از دستاوردهای دریایی دولت یازدهم
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: استان مرکزی جزء 4 استان نخست کشور در ارتقاء باسوادی است و بعد از استان های یزد، اصفهان و آذربایجان شرقی قرار گرفته است.

عضویت در IMSO یکی از دستاوردهای دریایی دولت یازدهم