راز کشف جسد راننده گرفتار در حادثه بهمن آبعلی/ تلاش کرده بود زنده بماند

عضویت دانشگاه سمنان در اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام
مهر نوشت: فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف جسد راننده گرفتار در حادثه بهمن گردنه «مبارک آباد» آبعلی خبر داد.

عضویت دانشگاه سمنان در اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام