رئیس سازمان بسیج: سرمنشأ بسیاری از ناهنجاری‌های فرهنگی،بهائیت است

عزم جدی دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی
تسنیم نوشت: رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن تلاش دارد تا امروز به‌جای توپ و تفنگ با ابزار فرهنگی ما را شکست دهد و لذا بدترین جنایات را به نام اسلام انجام می‌دهند.

عزم جدی دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی