عکس | ماشین لوکس با پلاک ایران ۱۰

عرضه گیم فانته گایست، مشابه پوکمون‌گو مجهز به تجربه اجتماعی با واقعیت افزوده AR
در تصویر زیر خودروی لوکس با پلاک ایران 10 را می‌بینید.

عرضه گیم فانته گایست، مشابه پوکمون‌گو مجهز به تجربه اجتماعی با واقعیت افزوده AR