امکان ورود موقت کالاهای ایرانی به ۶۷ کشور جهان

عرضه کتاب هنوز سنتی است
سند الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت (استانبول) تحویل سازمان جهانی گمرک (WCO) شده تا امکان ورود موقت کالاهای ایرانی به 67 کشور جهان فراهم شود.

عرضه کتاب هنوز سنتی است