عضو جامعه روحانیت: تلاش شد ناطق و هاشمی برگردند اما خودشان نمی‌خواهند/جایگاه ما ضربه خورده است

عرضه مرغ پیر از ۲۰ دی ممنوع شد
عضو جامعه روحانیت مبارز تهران ‌می‌گوید: از جمله ضرباتی که جامعه روحانیت خورد از دست دادن شخصیت‌هایش است.

عرضه مرغ پیر از ۲۰ دی ممنوع شد